logo
1 / 5
01.png
Bezproblémový přechod na ZŠ
Systematicky připravujeme děti pro vstup do základní školy. Máme třídu vybavenou PC s certifikovanými programy.
2 / 5
02.png
Hra jako přirozená činnost dítěte k učení a poznávání
Nabízíme dostatek času a prostoru na spontánní hru v MŠ i venku, v heterogenní skupině nebo mezi vrstevníky.
3 / 5
03.png
Pestrá nabídka činností
V rámci denního režimu nabízíme i nadstandardní aktivity, které zajišťují tvořivé paní učitelky se zájmem o zpěv, tanec a výtvarné činnosti, přírodu a pohyb.
4 / 5
04.png
Příznivé umístění mateřské školy
Umístění budovy nabízí skvělou příležitost k vycházkám do přírody. Rozvíjíme u dětí ekologické a estetické cítění, fantazii a tvořivost.
5 / 5
05.png
Dostatek pohybu
Děti mají spoustu příležitostí a podnětů k pohybovým aktivitám během celého dne. Využíváme také přilehlou terasu, zahradu i okolní přírodu.
1 2 3 4 5

Info o MŠ

Informace o mateřské škole

Budova mateřské školy je umístěna v centru obce, avšak mimo hlavní komunikaci. Naše mateřská škola je dvojtřídní. Každé oddělení využívá svoji třídu, která zároveň slouží i jako jídelna, a hernu. Prostředí herny je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí. K relaxaci slouží ložnice v přízemí a odpočívárna v prvním patře. Každé oddělení má své příslušenství a šatnu. Mateřská škola má i vlastní kuchyň.

Na budovu bezprostředně navazuje terasa, kterou využíváme v teplých měsících k pohybovým aktivitám i ke hře.

Přilehlá školní zahrada je pro svůj členitý terén využívána celoročně. Děti zde mají k dispozici dvě pískoviště, zahradní chatičku s hračkami a spoustu příležitosti k pohybovým aktivitám. Umístění budovy nabízí skvělou příležitost k vycházkám do přírody, neboť naše okolí tvoří krásné lesy, kopce a louky.

Struktura

Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních oddělení. Při přijímání dětí jsou zohledňována přání rodičů (kamarádské či sourozenecké vazby, zvýšená logopedická péče, zhoršená mobilita).

Díky vhodnému uspořádání dne a promyšlené organizaci výchovných činností mají děti možnost „pracovat“ dopoledne v heterogenní skupině a po obědě ve skupině vrstevníků. Dochází tak i k upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi z obou tříd.


V takto uspořádané skupině

Uspořádání dne

Naší snahou je, aby denní režim mateřské školy vyhovoval dětem, rodičům i zaměstnancům, aby uspořádání dne bylo flexibilní.