logo
1 / 5
01.png
Bezproblémový přechod na ZŠ
Systematicky připravujeme děti pro vstup do základní školy. Máme třídu vybavenou PC s certifikovanými programy.
2 / 5
02.png
Hra jako přirozená činnost dítěte k učení a poznávání
Nabízíme dostatek času a prostoru na spontánní hru v MŠ i venku, v heterogenní skupině nebo mezi vrstevníky.
3 / 5
03.png
Pestrá nabídka činností
V rámci denního režimu nabízíme i nadstandardní aktivity, které zajišťují tvořivé paní učitelky se zájmem o zpěv, tanec a výtvarné činnosti, přírodu a pohyb.
4 / 5
04.png
Příznivé umístění mateřské školy
Umístění budovy nabízí skvělou příležitost k vycházkám do přírody. Rozvíjíme u dětí ekologické a estetické cítění, fantazii a tvořivost.
5 / 5
05.png
Dostatek pohybu
Děti mají spoustu příležitostí a podnětů k pohybovým aktivitám během celého dne. Využíváme také přilehlou terasu, zahradu i okolní přírodu.
1 2 3 4 5

Přijetí do MŠ

Než půjde do mateřské školy

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům a naopak přehnaným očekáváním. Pokud je to možné, navštivte děti ve školce, na procházce.
  2. Zvykejte dítě (i sebe) na odloučení. Trénujte chvilky odloučení a návratu (u babičky, kamarádky). Při odchodu řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Neodcházejte tajně. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.
  3. Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne Dejte mu také najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
  4. Buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Po rozloučení byste se již neměli vracet. Dodržujte pravidelnou docházku, neustupujte. Nepoužívejte školku jakoformu odměny nebo trestu.
  5. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, apod.).
  6. Zbavit dítě jeho úzkosti znamená zbavit se své úzkosti. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Udělejte si jasno, jak prožíváte nastávající situaci vy. Pokud máte strach z odloučení od dítěte, dohodněte se, že dítě bude do školky vodit ten, který s tím má menší problém.
  7. O možnostech postupné adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Zpočátku může pobýt dítě ve školce jen chvilku, postupně čas prodlužovat.

Co by mělo zvládat před nástupem do MŠ

Co potřebuje do MŠ


Dokumenty ke stažení