logo
1 / 5
01.png
Bezproblémový přechod na ZŠ
Systematicky připravujeme děti pro vstup do základní školy. Máme třídu vybavenou PC s certifikovanými programy.
2 / 5
02.png
Hra jako přirozená činnost dítěte k učení a poznávání
Nabízíme dostatek času a prostoru na spontánní hru v MŠ i venku, v heterogenní skupině nebo mezi vrstevníky.
3 / 5
03.png
Pestrá nabídka činností
V rámci denního režimu nabízíme i nadstandardní aktivity, které zajišťují tvořivé paní učitelky se zájmem o zpěv, tanec a výtvarné činnosti, přírodu a pohyb.
4 / 5
04.png
Příznivé umístění mateřské školy
Umístění budovy nabízí skvělou příležitost k vycházkám do přírody. Rozvíjíme u dětí ekologické a estetické cítění, fantazii a tvořivost.
5 / 5
05.png
Dostatek pohybu
Děti mají spoustu příležitostí a podnětů k pohybovým aktivitám během celého dne. Využíváme také přilehlou terasu, zahradu i okolní přírodu.
1 2 3 4 5

Akce

Heslo:

Přehled akcí na rok

Beseda s myslivcem panem Bohdalem

V uplynulém týdnu jsme přivítali v naší mateřské škole pana Bohdala. Pan myslivec si pro nás připravil milé a poučné vyprávění. Děti se seznámily s mysliveckou terminologií, dověděly se důležité informace o mláďátkách, které mohou na svých výletech do přírody objevit, o tom, že se na ně nesmí sahat, jinak by je jejich matka opustila. Prohlédli jsme si liščí kůži, trofeje z muflona, srnců i kance a spoustu krásných fotografií, které jsme dostali darem. Velmi panu Bohdalovi děkujeme za poutavé povídání a těšíme se na příští společnou debatu.



Divadélko Koloběžka v naší MŠ

Dnešní čtvrteční dopoledne k nám zavítala veselá pohádka O porouchaném robotovi Láďovi. Všem dětem se legrační pohádkové představení líbilo. Interaktivní pohádka vtáhla do děje všechny malé diváky a přinesla jim i ponaučení, že technika je sice v životě potřebná, ale zdaleka za nás všechno neudělá. Těšíme se na další pohádku, kterou nám Koloběžka opět přiveze.



Vánoční besídka

Krásné a poetické vystoupení našich dětí navodilo vánoční náladu a všichni jsme si společně mohli prožít pěkné čtvrteční odpoledne. Dětem se vystoupení velmi povedlo, i přes úskalí veliké nemocnosti. Děti se prostřídaly v hereckých rolích a vánoční příběh zahrály dojemně.



Mikulášské dopoledne

Děti se na dnešní dopoledne moc těšily. Malí čertíci a čertice a krásní andílci zaplnili školku. Mohlo začít veselé dopoledne. Soutěžilo se v různých disciplínách, které pro děti připravily paní učitelky čertice s andělem. Naši soutěžící přeskakovali mráčky v nebíčku, vysvobozovali hříšníky z pekla, tancovali čertí tance a plnili další úkoly. Ale to hlavní přišlo na konec. Pan Mikuláš s vlídnými čertíky a krásnými anděly přišel za dětmi a obdaroval je sladkou nadílkou. A protože máme u nás ve školce hodné děti, nikdo se nemusel bát.



Slavnostní rozsvícení stromku v obci

Nedělní první adventní podvečer začal vystoupením našich dětí, spolu se základní školou. Dětem se vystoupení moc povedlo, Marie s Josefem uložili Ježíška do jesliček, muzikanti mu zahráli, ostatní jej podarovali. Koledy a písnička o Martinovi na bílém koni se moc líbily. Stromeček se rozzářil do tmy a adventní čas mohl začít. Odměnou byla pro děti sladká tečka. Adventní kalendář, který věnovala paní starostka Andrea Princová. Děkujeme všem a těšíme se na Vánoce.



Medvídek Eda u nás v MŠ

Dnes si děti užily zábavné interaktivní ráno. Přišla k nám paní Havrdová, spolu se svým kamarádem, medvědem Edou. Děti se hravou formou seznamovaly s první pomocí. Zaujatě si všechno vyzkoušely, byly soustředěné a pamatují si číslo, tolik důležité pro záchranu života. Jedna, pět, pět, sanitka je tu hned! Velice děkujeme paní Havrdové za velmi přínosné setkání, které dětem věnovala jako sponzorský příspěvek.



Zpívání v zásadské kapli sv. Prokopa

Barokní kaple sv. Prokopa se ve čtvrtečním sychravém dopoledni rozezněla hudbou a zpěvem. Čisté hlásky našich malých zpěváků krásně doprovázela na varhany paní učitelka Janička z odd. Rybiček. Všichni jsme si odnesli silný prožitek a pohlazení po duši. Děkujeme touto cestou p. kostelnici, paní Šimůnkové za krásný zážitek. Těšíme se na další setkání v adventním čase!



Pohádka v MŠ 10.11.22

Dnešní den přijela za dětmi pohádka . Nebyla obyčejná, ale dračí. Paní Enochová připravila dětem moc hezké představení, děti si užily příjemnou atmosféru a zazpívaly si veselou písničku o drakovi.



Zamykání lesa

Páteční podzimní ráno jsme otevřeli tak trochu jinak. Děti přinášely do školky klíče, klíčky, barevné, dřevěné, papírové, korálkové... Prohlíželi jsme si je, procvičili jsme si kouzelnou formulku a potom se vydali všichni do lesíka. Našim úkolem bylo zamknout les a uložit ke spánku i našeho skřítka Lukáška, kterého jsme si společně vyrobili. Po celý rok jsme si v lese hráli, nyní si i les musí odpočinout, aby nabral nové síly k jarnímu probouzení.



Podzimní stopovaná

Na začátku listopadu se děti vydaly na stopovanou za skřítkem Podzimníčkem. Čekaly je rozmanité úkoly, procvičily si znalosti o přírodě a ročním období podzimu. V cíli je čekalo překvapení! Skřítek Podzimníček očekával děti i se svými malými pomocníčky, odměnil všechny šikulky, kteří byli šikovní a neztratili správný směr. Dopoledne se nám všem líbilo.



Návštěva v Masarykově základní škole v Zásadě 1.11.2022

Dnes jsme si společně užili moc hezké dopoledne. Navštívili jsme první třídu MZŠ v Zásadě. Děti měly možnost nahlédnout přímo "pod pokličku" školního vyučování. Kamarádi prvňáčci byli moc šikovní, ukázali nám, jak už umí pěkně slabikovat, přečíst jména spolužáků, počítat, psát a orientovat se ve všech nových školních nárocích. Školáci překypovali dovednostmi a paní učitelka Zdena Abrahamová byla skvělá! Děkujeme



První podzimní výšlap

Poslední zářijový den jsme si s nejstaršími dětmi udělali první podzimní výlet po okolí Zásady. Počasí nám přálo, naše skupina vyrazila směrem Vrší.
Cestu jsme si zpestřili hrou na průzkumníky přírody. Tým holčiček a tým kluků hledal podle seznamu různé přírodniny. Děvčátka předvedla skvělou týmovou práci a kluci horlivost a dobrou vůli, tím, že se podělili s protivníky o nalezenou kořist. Před sestupem dolů jsme společně vyhodnotili, že ve školce máme průzkumníky zdatné, kteří znají naší přírodu a umí se v ní pěkně chovat.



Co jsme prožili

Další fotografie si můžete prohlédnout v našem elektronickém albu