logo
1 / 5
01.png
Bezproblémový přechod na ZŠ
Systematicky připravujeme děti pro vstup do základní školy. Máme třídu vybavenou PC s certifikovanými programy.
2 / 5
02.png
Hra jako přirozená činnost dítěte k učení a poznávání
Nabízíme dostatek času a prostoru na spontánní hru v MŠ i venku, v heterogenní skupině nebo mezi vrstevníky.
3 / 5
03.png
Pestrá nabídka činností
V rámci denního režimu nabízíme i nadstandardní aktivity, které zajišťují tvořivé paní učitelky se zájmem o zpěv, tanec a výtvarné činnosti, přírodu a pohyb.
4 / 5
04.png
Příznivé umístění mateřské školy
Umístění budovy nabízí skvělou příležitost k vycházkám do přírody. Rozvíjíme u dětí ekologické a estetické cítění, fantazii a tvořivost.
5 / 5
05.png
Dostatek pohybu
Děti mají spoustu příležitostí a podnětů k pohybovým aktivitám během celého dne. Využíváme také přilehlou terasu, zahradu i okolní přírodu.
1 2 3 4 5

Kontakt

Kontakt

Adresa: Mateřská škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
468 25 Zásada 326
IČO: 16389573
Telefon: 483 385 206
774 898 283
E-mail adresa: mszasada@volny.cz
Zřizovatel: Úřad městyse Zásada
Adresa: Zásada 188, PSČ 468 25
Starosta: Andrea Princová
Tel.: 483 385 188
https://www.zasada.cz
ID datové schránky: hkmmc3r
Pověřenec GDPR
SMS-služby, s.r.o.
Adresa: Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1
Kontakt: Petra Černá, petra.cerna@sms-sluzby.cz, 604 967 432
Číslo účtu MŠ: 962 107 319/0800
Šj: 19-962 107 319/0800

Personál

Ředitelka:

Alena Vávrová

1. třída „Žabičky“
logo
Učitelky:

Bc. Šárka Šípošová
Alena Vávrová

2. třída „Rybičky“
logo
Učitelky:

Jana Jindřišková
Kateřina Hejnová

Ostatní personál
Vedoucí školní jídelny: Milena Růžičková
Kuchařka: Lenka Vacardová
Uklízečky: Jana Morávková
Správce: Radim Dolanský